0898 636050   office@dvorove.bg
 
Частни обяви
От агенции
Всички
 
Политика за защита на личните данни

Защита на личните данни в www.dvorove.bg

Отговаряме напълно на новия регламент (GDPR)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, www.dvorove.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование:  Код Маркетинг БГ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203790733
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Цани Гинчев 2
Политика за защита на личните данни във връзка с използване на услугите на www.dvorove.bg:
1.    Право на достъп до личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и ако случаят е такъв, достъп до личните данни, които съхраняваме.
2.    Право на поправка на лични данни
Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни или неверни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.
3.    Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени):
Имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, които са предоставени от Вас във връзка с ползване на услугите на www.dvorove.bg по всяко време.
4.    Право на ограничаване на обработването
При определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
5.    Право на възражение срещу обработването:
При определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. При определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
6.    Право на преносимост на данни:
Имате правото да получите личните си  данни   в  структуриран съвместим   формат,   даващ   Ви   възможност личните Ви данни да бъдат предоставени от вас на друг администратор.
7.    Право на подаване на жалба в контролен орган
Имате право да подадете жалба по отношение обработката на Вашите лични данни от нас до Комисията за защита на личните данни.
За контакт във връзка с Политика за защита на личните данни във връзка с използване на услугите на www.dvorove.bg използвайте формата за контакти на сайта или бутона „Докладвай за нередност“.


Политика за защита на личните данни
Контакти
тел. 0898 636 050
e-mail: office@dvorove.bgОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни